Opschoning Citrus productgroepen en productcodes vanaf 1 januari 2017

Zoals bekend maakt de sierteeltsector momenteel een sterke ontwikkeling door op vele terreinen. Daarin is ook een trend in consumentenbehoefte naar eetbare planten zichtbaar. Tevens bestaat de behoefte om duidelijkheid in de keten te creëren op gebied van productnamen en uniformiteit in VBN coderingen. Na een intensief traject met diverse Citrus aanvoerders, klanten, Floricode, Productmanager en de afdeling Productspecificaties en regelgeving van Royal FloraHolland zullen de volgende veranderingen gaan plaatsvinden.

 

Zoals aangegeven zullen de productgroepen en productcodes bij Citrus worden opgeschoond. Op dit moment zijn de productcodes van Citrus verdeeld over 4 productgroepen. Vanaf 1 januari 2017 is er nog 1 productgroep Citrus 3 05 133 01 met daarin 18 productcodes.

 

Daarnaast is het sorteerkenmerk S91 (vruchtbenaming) aangemaakt. Producten worden omschreven met een botanische/wetenschappelijke naam. Dit sorteerkenmerk ‘vruchtbenaming’ gaat de consumenten en handel helpen beter te begrijpen welk product ze kopen.

Bijvoorbeeld: Productcode 47754 Citrus sinensis – met S91 waarde 001 kunt u Sinaasappel meegeven.

 

Vanaf 1 januari 2017 zijn de sorteerkenmerken voor Citrus als volgt:

 

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S01 Potmaat Verplicht
2 S02 Minimum planthoogte Verplicht
3 S46 Aantal vruchten/trossen Advies
4 S91 Vruchtbenaming Advies
5      
6 S77 Eetbaar/niet eetbaar Verplicht

 

Via de link kunt u zien welke productcodes het betreft en de inhoud van sorteerkenmerk S91 bekijken.

 

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken

Kenmerkcodes

Bij Kransen wordt het sorteerkenmerk S74 (Materiaaldiameter) verplicht gesteld per 1 november 2016

Bij Kransen wordt het sorteerkenmerk S74 (Materiaaldiameter) verplicht gesteld per 1 november 2016. Dit is al een aantal jaren een geadviseerd kenmerk.

 

De sorteerkenmerken voor Kransen zijn per 1 november 2016 als volgt:

 

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S73 Materiaalhoogte Advies
2 S71 Productkleur Advies
3 S74 Materiaaldiameter Verplicht

 

 

Het sorteerkenmerk S74 wordt voornamelijk op verzoek van klanten verplicht gesteld.

 

Voor het meten van materiaaldiameter gelden de volgende regels:

  • Het betreffende materiaal wordt gemeten van buitenkant tot buitenkant;
  • Kale (niet opgemaakte) kransen worden gemeten van buitenkant tot buitenkant;
  • Bij opgemaakte kransen (met groen etc.) wordt de kale kransdiameter genomen plus 5 cm.

 

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken (S74 is bij bloemen en planten hetzelfde): Kenmerkcodes

 

In deze bijlage vind u een overzicht welke productcodes het betreft.

 

Aanvoer Narcissus op pot voor 15 december met een aangepast rijpheidsstadium

Aan de VBN Stuurgroep is een voorstel gedaan om aan de huidige productspecificatie de mogelijkheid toe te voegen om Narcissus op pot aan te voeren voor 15 december met een aangepast rijpheidsstadium. Als huidige minimale eis voor Narcissus op pot geldt een rijpheid conform rijpheidsstadium 2 (hierbij moet de bloem uit de bol zijn). Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep.

 

Vanaf 1 november 2016 worden onderstaande bepalingen aan de productspecificatie Narcissus op pot toegevoegd.

 

RIJPHEID

• Bij aanvoer tot 15 december geldt als minimale eis een rijpheid conform rijpheidsstadium 3.

• Bij aanvoer vanaf week 8 is als minimale eis een rijpheid conform rijpheidsstadium 1 toegestaan.

 

Bij aanvoer voor 15 december moet u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit/Kenniscentrum van de betreffende veiling voor de uitvoering van een houdbaarheidstest.

 

Voor de volledige productspecificatie Narcissus op pot zie vbn.nl

MVO certificering: Aanpassingen in kenmerk S97 en K07, aanmaak nieuwe kenmerken K14 t/m K29

Met ingang van 1 november 2016 wordt de inhoud van kenmerk S97 (overige leveranciersinformatie) en K07 (overige leveranciersinformatie) aangepast. Daarnaast worden de nieuwe kenmerken K14 t/m K29 aangemaakt om de aanvoerder meer mogelijkheden te geven om meerdere MVO certificaten mee te kunnen geven.

 

Onder kenmerk S97 zijn de MPS certificeringen MPS A+, A, B en C opgenomen (en vooralsnog Global GAP, FFP en tijdelijk FFP). Kenmerk K07 omvat alle overige certificaten en keurmerken met uitzondering van MPS A+, A, B en C. Dit om te voorkomen dat de MPS certificering dubbel getoond wordt op de klok.

 

Kenmerken K14 t/m K29 betreffen alle bekende certificaten en keurmerken met uitzondering van MPS A+, A, B en C. Deze kenmerken zijn bedoeld om de aanvoerder de mogelijkheid te geven om zoveel certificaten en keurmerken als gewenst mee te geven in het aanbod.

 

In de bijlage kunt u de nieuwe invulling van de kenmerken en de bijbehorende kenmerkwaardes terugvinden. Meer informatie over de toepassing van de kenmerken vindt u op de website van Royal FloraHolland.

Snij Hydrangea sorteerkenmerk S84 (gemiddelde bloemdiameter) vanaf 1 januari 2017

Bij de snij Hydrangea wordt, op advies van de FPC snij Hydrangea, het sorteerkenmerk S23 (minimum bloemdiameter) per 1 januari 2017 vervangen door sorteerkenmerk S84 (gemiddelde bloemdiameter).

 

Hiermee kan het juiste en gewenste sorteerkenmerk meegegeven worden. Binnen de snij Hydrangea en in de productspecificatie wordt al gesproken over sortering op gemiddelde diameter maar de betekenis van sorteerkenmerk S23 is minimum bloemdiameter. Om die reden is de S84 gemiddelde bloemdiameter aangemaakt.

 

De sorteerkenmerken voor snij Hydrangea (groep 101 084) zijn per 1 januari 2017 als volgt:

 

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S20 Minimum steellengte Verplicht
2 S84 Gemiddelde bloemdiameter Verplicht
3 S05 Rijpheidsstadium Verplicht
4 S80 Maximum percentage oud hout Verplicht
5 L11 Aantal stelen per bos Verplicht
6 S50 Bloemkleur Advies

 

 

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken:

Kenmerkcodes snKenmerkcodes snijbloemenijbloemen

 

Neem tijdig contact op met uw softwareleverancier om deze wijziging door te kunnen voeren.

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2016

Floricode heeft enkele nieuwe productgroepen gemaakt en namen van productgroepen gewijzigd. Er zijn producten naar andere productgroepen verplaatst en enkele productcodes geblokkeerd of uit de database verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens gewijzigd zijn of niet meer aangeleverd worden.

 

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen de verwijderde productnamen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met een nieuw registratienummer en een productcode. Het bestand met wijzigingen vind u hier.

 

Opschoning productcodes zonder omzet. Per 17 oktober 2016 worden de productcodes opgeschoond waarop drie jaar of langer geen omzet is geweest. Een overzicht kunt u hier downloaden.

Kenmerk S56 (Teeltwijze) verplicht bij Vitis vanaf 1 februari 2017

Bij Vitis wordt vanaf 1 november 2016, met een implementatie periode van 3 maanden, het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) toegevoegd. Aanleiding hiervoor is dat er in de ‘wortelechte’ Vitis een druifluis kan voorkomen die niet voorkomt bij de geënte planten. Deze druifluis kan voor grote schade zorgen.

 

Het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) wordt vanaf 1 november 2016 geadviseerd en per 1 februari 2017 verplicht gesteld. Het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) moet u zelf toevoegen op positie 5 in uw EAB-softwarepakket.

 

De sorteerkenmerken voor Vitis zijn per 1 februari 2017 als volgt:

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S01 Potmaat Verplicht
2 S02 Minimum planthoogte Verplicht
3 S11 Minimum aantal takken per plant Verplicht
4
5 S56 Teeltwijze Verplicht
6 S77 Eetbaar/niet eetbaar Verplicht

Via onderstaande link kunt u de kenmerkcodes bekijken:

Kenmerkcodes Planten

 

De gewenste codes om mee te geven bij S56 (teeltwijze) zijn:

Code 010 ge-ent

Code 011 uit stek

Opschoning productcodes zonder omzet 

Per 17 oktober 2016 worden de productcodes opgeschoond waarop drie jaar of langer geen omzet is geweest. Een overzicht van de productcodes die geblokkeerd gaan worden kunt u nu downloaden als .pdf of .xlsx. (klik op een van de links.) 

 

Bent u van mening dat ten onrechte productcodes geblokkeerd worden, stuur dan een e-mail met uw argumenten naar productcodering@floricode.com. Zij zullen de blokkering(en) heroverwegen en u per e-mail op de hoogte brengen van hun beslissing.

 

Deze informatie is tevens te vinden op de website van Floricode, klik hier.

 

Plantenpaspoortnummer nu ook digitaal te versturen 

Het plantenpaspoortnummer kan sinds kort ook digitaal verstuurd worden. Zowel bij klokverkoop als bij directe handel kan dit digitaal worden meegegeven in de Elektronische Aanvoerbrief (EAB).

Deze nieuwe variant speelt in op de wens van klanten. Het digitale plantenpaspoort wordt via de Elektronische Klok Transactie en de DESADV bij directe handel doorgezet naar de klant en gaat daar vanuit verder de keten in. De controle en waarborging van de plantenpaspoorten worden hierdoor eenvoudiger. De traceerbaarheid van producten wordt beter. Naast het digitaal meegeven van de paspoortnummers moet ook op iedere kleinste verkoopeenheid een fysiek plantenpaspoort meegegeven worden (bijvoorbeeld per tray/doos/pot).

Wettelijk verplicht

Het plantenpaspoort is wettelijk verplicht voor bepaalde planten en plantaardige producten die binnen de EU worden verhandeld. Dit geldt zowel bij transport en verhandeling binnen Nederland als bij het doorzenden naar andere lidstaten. Zaden en eindproducten zoals vruchten, snijbloemen, snijtakken of snijblad zijn hiervan uitgezonderd. Het doel van het plantenpaspoort is om in geval van fytosanitaire problemen sneller de oorspronkelijke producent te vinden en daarmee de verspreiding van plantenziekten te voorkomen.

Met ingang van 2016 zijn door de uitbraak van de bacterie Xylella fastidiosa die onder meer de boomziekte Van Pierce veroorzaakt, in het zuiden van Italië en Frankrijk maatregelen getroffen. Onder andere zijn extra waardplanten opgenomen in de lijst met paspoortplichtige planten en is men alert op het gebruik van plantenpaspoorten. Het juiste gebruik van plantenpaspoorten wordt hierdoor nog urgenter.

Als Royal FloraHolland willen we u wijzen op het gezamenlijke belang en de wettelijke verplichting van zowel het fysieke als digitale plantenpaspoort. Daarmee houden we de handelsgrenzen open en doen we het maximale om ziektes buiten de deur te houden.

Recente controles Naktuinbouw

Naktuinbouw heeft in april 2016 paspoortcontroles uitgevoerd bij Royal FloraHolland. Hieruit blijkt dat nog niet in alle gevallen de plantenpaspoorten worden meegegeven en dat nog niet alle aanvoerders geregistreerd zijn. Hier kan een verbeteringsslag gemaakt worden. Naktuinbouw neemt contact op met die aanvoerders die nog niet aan de wettelijke eisen voldoen en zal bij hercontrole onjuiste of niet van paspoorten voorziene partijen uit de handel nemen.

Voor verdere informatie bezoekt u de website van de NVWA (www.nvwa.nl) en de VBN (www.vbn.nl). Voor extra informatie over Xylella kunt u de nieuwsbrief van Naktuinbouw inzien (nieuwsbrief). Voor een toelichting hoe het digitale plantenpaspoort in de EAB dient te worden meegegeven, wordt verwezen naar de betreffende softwareleveranciers.

Reizigers- en consumenteninformatie over Xylella 

In bijgevoegd informatieblad kunt u reizigers- en consumenteninformatie vinden betreffende Xylella fastidiosa. Het bestand kunt u downloaden en verspreidien naar eventuele belanghebbenden.