Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast. Er zijn productgroepen toegevoegd en geblokkeerd en producten wijzigen van productgroep (per 1-1-2021).

Mogelijke Quarantainestatus voor wortelknobbelnematode (Meloidogyne enterolobii)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt telers en importeurs van met name Arecaceae, Chlorophytum, Ficus, Philodendron en Zelkova, zich voor te bereiden op de mogelijke toekomstige quarantainestatus van Meloidogyne enterolobii, een tropische wortelknobbelnematode.

Per 1 januari 2021 wordt kenmerk S05 (rijpheidsstadium) verplicht gesteld voor Echinacea

Per 1 januari 2021 wordt kenmerk S05 (rijpheidsstadium) als verplicht kenmerk aan de Echinacea productgroep toegevoegd.

Reuzenberenklauw; mooi, maar gevaarlijk en verboden te verhandelen

De mooie takken van een uitgedroogde reuzenberenklauw kennen we allemaal. Er vindt nog steeds handel plaats in deze soort, ook rondom de veilingen in Nederland. De NVWA ziet toe op de handhaving in de handel van deze invasieve exoot en ontvangt daarover weleens meldingen.

Per 1 januari 2021 aanpassingen in de productspecificatie van Helianthus (planten)

Per 1 januari 2021 worden de aanvoerspecificaties van Helianthus aangepast met als doel het meegeven van juiste en complete aanvoerinformatie.

Per 1 januari 2021 wijzigt de naamgeving van een aantal producten (bloemen)

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa wordt verruimd

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2020 een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa.

Per 1 januari 2021 aanpassingen in de productspecificatie van Mandevilla

Per 1 januari 2021 worden de aanvoerspecificaties van Mandevilla aangepast met als doel het meegeven van juiste en complete aanvoerinformatie.

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Enkele productcodes zijn van productgroep gewijzigd. 

Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK?

Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK? Dan moet u nu al rekening houden met mogelijk extra Xylella fastidiosa eisen.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd, namen van productgroepen gewijzigd en productgroepen beëindigd.

Europese Commissie: VK moet nieuwe eisen voor plantmateriaal intrekken per 20 juni 2020

De Europese Commissie heeft op 4 juni jl. besloten dat het Verenigd Koninkrijk (VK) met ingang van 20 juni 2020 de nieuwe maatregelen moet intrekken voor handel naar het VK van een aantal producten. Het VK had deze maatregelen op 21 april ingesteld om zich beter te beschermen tegen de introductie van onderstaande plantenziekten- en plagen.

Nieuwe registratie-eisen voor importeurs van planten en plantaardig materiaal in het VK

Handelaren die planten en plantaardig materiaal importeren in het Verenigd Koninkrijk dienen vόόr 30 juli 2020 te voldoen aan de nieuwe registratie-eisen zoals vastgesteld in Artikel 65 van de Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031.

Per 21 april Import verbod in Verenigd Koninkrijk voor oa. Olea (olijf), Polyfgala, Coffea en Prunis dolcis en extra aanvullende fyto eisen voor Lavendula sp, Nerium Oleander en Rosmarinus

Met ingang van 21 april 2020 gelden nieuwe fytosanitaire eisen voor export specifieke waardplanten naar het Verenigd Koninkrijk. De NVWA heeft een bericht gepubliceerd met betrekking tot nieuwe fytosanitaire eisen voor export van specifieke planten naar het Verenigd Koninkrijk.

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd en namen van productgroepen gewijzigd. Per 1-4-2020 wijzigen diverse producten van productgroep.

Handhaving Plantenpaspoort vanaf potmaat 10 opgeschort

Sinds zaterdag 14 december 2019 is een plantenpaspoort verplicht om planten te kunnen verhandelen. Het plantenpaspoort op potniveau van potmaat 10 en groter zou van kracht zijn vanaf 1 juli 2020. Gezien de huidige omstandigheden is besloten om deze handhavingsregel uit te stellen tot nader order.

Vanaf 1 mei 2020 aanvoerverbod voor Fallopia-soorten op de VBN veilingen

Vanwege de toenemende problematiek met betrekking tot schade aan ecosystemen en gebouwen hebben de veilingen in VBN verband besloten tot een algeheel aanvoerverbod van Fallopia-soorten op de VBN veilingen inclusief veiling Rhein-Maas.

Herhalingsbericht: extra eisen aan planten vanwege Bemisia (Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander)

Planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Groot-Brittannië (VK), Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal moeten voldoen aan extra eisen.

Mos niet meer paspoortplichtig

Inmiddels is in de EU besloten dat mos niet meer plantenpaspoortplichtig is.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Gentiana wordt verruimd

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in het najaar van 2019 verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het middel Chrysal Grow 40 voldoet aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Gentiana.

Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2019

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd, productgroepen geblokkeerd en namen van productgroepen gewijzigd.

Algemene VBN specificatie planten aangepast met betrekking tot het Plantenpaspoort

De algemene VBN specificatie planten is aangepast in verband met de wettelijke verplichting van een plantenpaspoort voor alle planten met ingang van 14 december 2019.

Voor vrijwel alle plantaardige producten bij import een fytosanitair certificaat verplicht vanaf 14 december 2019

Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening (EU)2016/2031 in werking. Nagenoeg alle plantaardige producten moeten dan bij import in de EU voorzien zijn van een fytosanitair certificaat.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum worden verruimd.

Per 1 januari 2020 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum. Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2019 verificatieonderzoeken uitgevoerd om vast te stellen of bepaalde middelen voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum.

Vanaf 1 januari 2020 één productgroep voor Dianthus in de tuinplanten

Met ingang van 1 januari 2020 komt er één productgroep voor Dianthus in de tuinplanten. Alle Dianthus kamerplanten productcodes worden overgeheveld naar de Dianthus tuinplanten productgroep (3 09 024 01).

Handel in eiken naar VK niet meer mogelijk

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stelt noodmaatregelen in voor de handel in eiken vanwege de eikenprocessierups. Deze maatregelen worden per 14 december 2019 in de EU geharmoniseerd.

Nieuw plantenpaspoort: nieuwe autorisatie!

Op 14 december 2019 is het zover. Dan is de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening van kracht.

Nieuw Plantenpaspoort: nieuwe autorisatie

Op 14 december 2019 is het zover. Dan is de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening van kracht. Zorg ervoor dat u op tijd aan alle voorwaarden voldoet.

Nieuw Plantenpaspoort: bent u al geregistreerd én geautoriseerd?

Op 14 december 2019 is het zover. Dan is de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening van kracht. Zorg ervoor dat u op tijd aan alle voorwaarden voldoet.

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2019

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd en productgroepen gewijzigd.

Gewicht verplicht kenmerk bij Kerst- en Decoratiegroen producten per 15 oktober 2019

Het gewicht is een belangrijk inkoopcriterium voor Kerst- en Decoratiegroen producten.

Nieuwe productgroepen en verplichte bloemdiameter bij Gerbera per 1 oktober 2019

Per 1 oktober 2019 worden er nieuwe productgroepen toegevoegd en de bloemdiameter bij alle Gerbera’s verplicht gesteld. De bloemdiameter is een belangrijk inkoopcriterium bij Gerbera. Dit kenmerk (S23) is nu alleen bij Gerbera grootbloemig verplicht en bij de overige productgroepen een geadviseerd kenmerk. In het kader van betrouwbare en uniforme aanvoerinformatie maar ook omdat bij […]

Aangepaste quarantainestatus Opogona sacchari

Per 14 december 2019 verandert de status van Opogona van Quarantaine-organisme naar RNQP-organisme (regulated non quarantine pest). Met die verandering wordt erkend dat het organisme zich in een gebied gevestigd heeft, maar dat het organisme niet verspreid mag worden naar andere gebieden binnen de EU.

Verenigd Koninkrijk verscherpt de voorwaarden voor het binnenbrengen van rozenproducten in verband met het Rose Rosette Virus

Het Verenigd Koninkrijk verscherpt met ingang van 23 juli 2019 de importmaatregelen voor rozen (Rosa Sp.) uit Canada, India, Mexico of de Verenigde Staten (VS). Aanleiding zijn de aanhoudende problemen in deze landen met het Rose Rosette Virus.

Neem geen planten mee terug van vakantie om Xylella besmetting te voorkomen

Op vakantie naar Frankrijk, Italië, Spanje of Portugal? Neem geen planten mee terug! Ze kunnen besmet zijn met de Xylella fastidiosa bacterie.

Importverbod eiken (Quercus) naar Verenigd Koninkrijk per 15 juli 2019

Sinds 15 en 16 juli 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk de import van grotere eiken (laanbomen) vanuit alle EU-landen naar Engeland en Schotland verboden. Voor Wales en Noord-Ierland wordt dit verbod zeer binnenkort verwacht.

Aanscherping eisen omtrent Bemisia tabaci bij verhandeling bloemisterijgewassen

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) voor bloemisterijgewassen aangescherpt.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2019

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn twee nieuwe productgroepen toegevoegd.

Presentaties bijeenkomsten verplicht Plantenpaspoort 2019

In samenwerking met diverse partijen uit de sector zijn op 20 en 26 juni 2019 goed bezochte informatiebijeenkomsten georganiseerd bij Royal FloraHolland en Plantion om telers en handelaren te informeren over de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening en de plantenpaspoortplicht.

Documentatie aangescherpte regelgeving betreffende Bemisia tabaci

In samenwerking met Naktuinbouw, NVWA en diverse partijen uit de sector is op 20 juni 2019 een goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd bij Royal FloraHolland te Naaldwijk om telers en handelaren te informeren over de aangepaste regelgeving omtrent Bemisia tabaci. Op verzoek van de bezoekers van de bijeenkomst kunt u de presentatie hier nalezen.

Documentatie nieuwe importeis voor aanhangende grond

Vanaf 1 september 2019 gelden gewijzigde eisen voor import van planten met aanhangend groeimedium, bijvoorbeeld grond, turf, cocopeat, perliet, etc. In de bijlage vindt u informatie over deze eisen en kunt u zien of u actie moet ondernemen om aan deze eisen te kunnen voldoen. De gewijzigde eisen zullen met name impact hebben voor bedrijven […]

Voorlichtingsmiddag nieuwe importeisen aanhangende grond

Vanaf 1 september 2019 gelden gewijzigde eisen voor import van planten met aanhangend groeimedium, bijvoorbeeld grond, turf, cocopeat, perliet, etc. De gewijzigde eisen zullen met name impact hebben voor bedrijven die planten importeren uit de volle grond of die anderszins tijdens de kweek met volle grond in aanraking komen. Voor deze bedrijven organiseert de NVWA in samenwerking met de Naktuinbouw en sectororganisaties een voorlichtingsmiddag.

Aanscherping van de exporteisen voor bloemisterijgewassen in het kader van Bemisia

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia voor bloemisterijgewassen aangescherpt. Er worden gewassen toegevoegd aan de lijst waarvoor zendingsinspecties en plantenpaspoorten vereist zijn. Daarnaast is Finland per 1 september niet langer beschermd gebied voor Bemisia.

Alle planten een plantenpaspoort op 14 dec 2019! Bent u al geautoriseerd en geregisteerd?

Alle boomkwekerijgewassen, pot- perk- en kuipplanten per 14 december 2019 paspoortplichtig in het EU-handelsverkeer. Wij adviseren bedrijven om op korte termijn contact op te nemen met Naktuinbouw om alles op tijd geregeld te hebben.

Aanpassing productspecificatie Helianthus op pot m.b.t. rijpheid

De productspecificatie van Helianthus op pot wordt aangepast. Vanaf 1 mei tot 1 oktober wordt de mogelijkheid geboden om Helianthus op pot in alle rijpheidsstadia aan te voeren.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Celosia cristata wordt verruimd

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2018 verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810, Florissant 830 en Chrysal Grow 20 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Celosia cristata.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Sanguisorba wordt verruimd

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2018 verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Sanguisorba.

EU lijst met plantenpaspoortplichtige Xylella-waardplanten uitgebreid met 8 soorten

De Europese Commissie heeft 8 onderstaande planten toegevoegd aan de Xylella waardplantenlijst per 11 april 2019. De waardplantenlijst bevat alle soorten die vatbaar zijn voor besmetting met Xylella fastidiosa. Deze planten dienen bij verhandeling binnen de EU te zijn voorzien van een plantenpaspoort tot en met het laatste verkooppunt. Vanaf 1 juli 2019 wordt hierop gecontroleerd.

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2019

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Per 01-04-2019 wijzigen een aantal producten van productgroep.

Nieuw FytoCompass geeft ondernemers inzicht in fytosanitaire risico’s

Om bedrijven te helpen de bewustwording in relatie tot fytosanitaire risico’s te vergroten, hebben land- en tuinbouworganisaties namens hun leden met hulp van de overheid het FytoCompass ontwikkeld.

Zó bereid je je voor op de EU-Plantgezondheidsverordening

Naktuinbouw heeft een stappenplan gemaakt om bedrijven te helpen met voorbereiden op de EU-Plantgezondheidsverordening, inclusief de paspoortplicht.

KCB organiseert in maart opleidingsbijeenkomsten voor eCertNL in het kader van Brexit

In het kader van Brexit veranderen de exportregels naar het Verenigd Koninkrijk. E-CertNL is een online tool om douanecertificaten aan te vragen. Als u handelt met het Verenigd Koninkrijk krijgt u hiermee te maken. De KCB organiseert opleidingsbijeenkomsten om het gebruik van e-CertNL toe te lichten. Hier vindt u de originele berichtgeving van de KCB en de link om u in te schrijven.

Fytosanitair registratienummer van plantenpaspoort nu ook digitaal te versturen voor uw klanten

Om uw klanten te ontzorgen kunt u uw nieuwe fytosanitaire registratienummer ook digitaal versturen bij uw partijen. Zowel bij klokverkoop als bij directe handel kan dit digitaal worden meegegeven in de Elektronische Aanvoerbrief (EAB). Het registratienummer wordt via de Elektronische Klok Transactie en de DESADV bij directe handel doorgezet naar de klant en gaat daar vanuit verder de keten in.

Aanscherping regels plantgezondheid

Eind 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU in. Belangrijkste gevolgen: vrijwel elke kweker krijgt te maken met plantenpaspoorten, sommige gewassen mogen niet meer geïmporteerd worden en de omgang met gevaarlijke ziekten en plagen verandert.

NVWA wijst op verbod met neonicotinoïden behandelde zaden

Sinds 19 december 2018 geldt een verbod om zaden die zijn behandeld met de neonicotinoïden, clothianidin, imidacloprid of thiamethoxam buiten uit te zaaien of te planten. Het verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden is ingesteld om bijen en andere bestuivers te beschermen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil telers in Nederland extra hierop wijzen.

Gebruik de juiste stickers voor het plantenpaspoort!

Per 14 december 2019 moeten álle planten voorzien zijn van een plantenpaspoort. Het plantenpaspoort moet fysiek worden aangebracht per kleinste verkoopeenheid en kan meerdere verschijningsvormen hebben (o.a. bevestigen/printen op potten, hoezen, labels, etiketten,..). Bij gebruik van stickers op meermalig fust zijn alleen Normpack-stickers toegestaan.

Digitale fytocertificaten uit Costa Rica voldoen niet aan de EU normen.

NVWA heeft bekend gemaakt dat Costa Rica dit najaar overgestapt op het werken met digitale fytocertificaten. Deze certificaten voldoen echter niet aan de Europese norm en kunnen daarom hier niet geaccepteerd worden. Vanuit de Europese Commissie is het standpunt doorgegeven aan de betreffende landen.

Definitieve lijst EU importverbod High Risk Plants bekend. “Ficus (behalve Ficus carica) en Cycas definitief niet op de lijst”

Met ingang van december 2019 wordt de nieuwe Europese Plant Health Regulation 2016/2031 van kracht. Als onderdeel hiervan zal een lijst met (tijdelijke) importverboden worden opgesteld voor planten van buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen). Het importverbod betreft planten voor opplant met uitzondering van weelfselkweek, zaden en ‘echte’ bonsais. De lijst met gewassen waarvoor een importverbod zal gelden is recent aangepast.