Aanpassing productspecificatie Tanacetum per 1 september 2016

Aan de VBN Stuurgroep is een voorstel gedaan om aan de huidige productspecificatie de mogelijkheid toe te voegen om aan te voeren op bossen van 25 stelen en sorteringscode L11 (aantal stelen per bos) verplicht te stellen, na een implementatie periode van 3 maanden. Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep.

Aangepaste voorbehandeling Snijanthurium op water

Op advies van de FPC snijanthurium en na goedkeuring van de VBN Stuurgroep regelgeving wordt per 1 september 2016 de productspecificatie Anthurium aangepast op het gebied van voorbehandeling en hygiëne. Dit betreft alleen de op water aangevoerde Anthuriums.

Blokkering VBN productcodes invasieve soorten met ingang van 4 augustus 2016 

Met ingang van 4 augustus 2016 mogen onderstaande exotische soorten niet meer gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd worden binnen de EU, aangezien zij een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Dit geldt voor alle veilingen inclusief Veiling Rhein-Maas. In dit kader worden de bijbehorende VBN productcodes vanaf 4 augustus 2016 geblokkeerd.

Aanvulling op lijst paspoortplichtige planten in het kader van Xylella vanaf 1 augustus 2016

In Zuid-Italië, Zuidoost Frankrijk en Corsica zijn sinds kort besmettingen met Xylella fastidiosa aangetroffen in planten die nog niet eerder besmet zijn. Deze planten zijn toegevoegd aan de waardplantenlijst waarvoor bij verhandeling een paspoortplicht geldt.

Aanpassing noodmaatregelen Xylella voor in vitro gekweekt plantmateriaal

Sinds de invoering van de maatregelen uit het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van 18 mei 2015 is gebleken dat voor Xylella gevoelige planten die hun gehele productiecyclus in vitro en in steriele omstandigheden zijn geteeld in een afgebakend gebied geen risico inhouden voor verspreiding van Xylella

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2016 

Floricode heeft enkele nieuwe productgroepen gemaakt en namen van productgroepen gewijzigd. Er zijn producten naar andere productgroepen verplaatst en enkele productcodes geblokkeerd en uit de database verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens gewijzigd zijn of niet meer aangeleverd worden.

Houd Nederland Xylella-vrij

Gevreesde olijvenpest kan ook in ons land toeslaan

Als de plantenziekte Xylella fastidiosa in Nederland zou toeslaan, dan dreigen harde en verstrekkende gevolgen voor de betrokken boomtelers en handelaren. In zo’n geval zal een bufferzone van tien kilometer worden ingesteld.

Nieuwe productgroep Alstroemeria Florinca vanaf 1 juli 2016

In de FPC vergadering is een verzoek ingediend om een nieuwe productgroepcode binnen het gewas Alstroemeria (1 01 003 00) aan te maken.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Aster wordt verruimd per 15 juni 2016

Florissant heeft afgelopen jaar een nieuw middel laten verifiëren op haar werking als houdbaarheidsverlengend middel bij Aster. Het middel van Florissant heeft aan alle voorwaarden voldaan en daarmee wordt dit middel toegevoegd aan de verplichting in de productspecificatie Aster.

Wees alert op Japanse Roest in chrysanten naar Rusland 2-5-2016

Op de website van de Russische Federatie worden naast de gebruikelijke melding van trips in snijbloemen steeds vaker vondsten gemeld van Japanse Roest in Chrysanten (Puccinia horiana). De eis voor dit organisme is zeer strikt in Rusland; een bedrijf moet 3 jaar vrij zijn. Aangeraden wordt om hierop alert te zijn.

Nieuwsbericht Xylella 2 mei 2016

Nederlands bedrijfsleven, overheid en onderzoek werken samen aan bestrijding van Xylella fastidiosa In oktober 2013 werd Xylella fastidiosa aangetroffen in olijfbomen in de hak van Italië. De bacterie staat op de quarantainelijst (A1) van de EU. De EU maakt zich grote zorgen over de snelle verspreiding van deze ziekteverwekker. De bacterie kan voor veel in […]

Kenmerk S56 (Teeltwijze) verplicht bij Bolchrysanten vanaf 1 mei 2016

Bij Bolchrysanten wordt het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) verplicht gesteld per 1 mei 2016. Dit kenmerk is sinds 2015 al geadviseerd.

Nieuwsbrief Xylella fastidiosa

De controles op de aanwezigheid van een plantenpaspoort starten op 31 maart.
Lees in deze nieuwsbrief onder andere wat u kunt doen om een uitbraak van Xylella fastidiosa te voorkomen.

Floricode lanceert gratis app ‘FloriBook’

Floricode heeft tijdens haar relatiedag op 21 januari jl. in Sassenheim de nieuwe app FloriBook gepresenteerd. FloriBook van Floricode is de digitale opvolger van het VBN codeboek maar dan uitgebreid met allerlei extra’s.

Eén VBN Algemene Specificatie Planten per 15 februari 2016 

Er komt één VBN algemene specificatie voor planten. Nu zijn er nog aparte algemene specificaties voor kamerplanten en tuinplanten. Het samenvoegen van de algemene specificaties is gewenst, omdat zo alle regels voor planten in één document staan. Veel van de regelgeving is al voor kamerplanten en tuinplanten gelijk.

Uitstel invoerdatum verplichting plantenpaspoort i.v.m. Xylella 31 maart 2016

De invoerdatum voor het verplicht gebruik van een plantenpaspoort voor ca. 30 plantensoorten is uitgesteld naar 31 maart 2016. Als gevolg van uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa heeft de Europese Commissie voor circa 30 plantensoorten het gebruik van een plantenpaspoort binnen de EU verplicht heeft gesteld. Deze verplichting zou 1 februari 2016 ingaan.

Nieuwsbericht plantenpaspoort Xylella 1 februari 2016

Door uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa bij planten heeft de EU een aantal maatregelen ingesteld.

Oud VBN-voorzitter Doeke Faber overleden

Op 5 januari is het bericht ontvangen dat Doeke Faber, VBN-voorzitter van februari 1998 tot mei 2009, na een langdurige ziekte op 72-jarige leeftijd is overleden. Vanuit zijn VBN-voorzitterschap vervulde de heer Faber vele bestuursfuncties in de sierteelt, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Zo was hij vanaf 2003 president van de internationale producentenorganisatie AIPH, […]